PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EMOS SP Z O O (Szczecin)

KRS: 0000016926

NIP: 8512603289

REGON: 811878686

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EMOS SP Z O O KRS: 0000016926 NIP: 8512603289 REGON: 811878686
Numer NIP: 8512603289
Numer REGON: 811878686
Numer KRS: 0000016926
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EMOS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI LU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-07-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-08-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XIII U - 231/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-09-24
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-04-30
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: PRAWOMOCNYM POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE (SYGN. AKT XII U - 30/09) STWIERDZONO UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Św. Floriana 9
Kod pocztowy: 70-646
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 3511 Budowa i naprawy statków
  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa