PRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA PRIMUS SP Z O O (Prudnik)

KRS: 0000022446

NIP: 7550007123

REGON: 531337872

PRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA PRIMUS SP Z O O KRS: 0000022446 NIP: 7550007123 REGON: 531337872
Numer NIP: 7550007123
Numer REGON: 531337872
Numer KRS: 0000022446
Nazwa: PRUDNICKIE ZAKŁADY OBUWIA PRIMUS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-09-30
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-10-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 54/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-04-16
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-09-17
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: NA PODSTAWIE ART.368 UST.1 USTAWY Z DN.28.02.2003R. STWIERDZONO UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Batorego 12
Kod pocztowy: 48-200
Miasto: Prudnik
Gmina: Prudnik
Powiat: prudnicki
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.primus.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 31430000 Obuwie męskie z wyjątkiem sportowego
  • 31440000 Obuwie damskie z wyjątkiem sportowego

Klasyfikacja EKD

  • 1931 Produkcja obuwia, w tym obuwia z gumy, obuwia drewnianego