PROWESTA SP Z O O (Lublin)

KRS: 0000291140

NIP: 7123093020

REGON: 060296637

PROWESTA SP Z O O KRS: 0000291140 NIP: 7123093020 REGON: 060296637
Numer NIP: 7123093020
Numer REGON: 060296637
Numer KRS: 0000291140
Nazwa: PROWESTA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA MIENIEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-10-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-11-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Cisowa 9
Kod pocztowy: 20-703
Miasto: Lublin
Gmina: Lublin
Powiat: Lublin
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne