"PROMAT KONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000003330

NIP: 7831549637

REGON: 634174002

"PROMAT KONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ KRS: 0000003330 NIP: 7831549637 REGON: 634174002
Numer NIP: 7831549637
Numer REGON: 634174002
Numer KRS: 0000003330
Nazwa: "PROMAT KONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PREZES SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Witaszka 12
Kod pocztowy: 61-407
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 61639902 Brokerzy, rolniczy lub handlowy kredyt