"PROJEKT ECHO - 91" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ (Kielce)

KRS: 0000290615

NIP: 6572781332

REGON: 260216187

"PROJEKT ECHO - 91" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ KRS: 0000290615 NIP: 6572781332 REGON: 260216187
Numer NIP: 6572781332
Numer REGON: 260216187
Numer KRS: 0000290615
Nazwa: "PROJEKT ECHO - 91" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO B) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PROKURENTEM ALBO C) DWÓCH USTANOWIONYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-11-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-12-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Al. Solidarności 36
Kod pocztowy: 25-323
Miasto: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
  • 74.40.Z Reklama
  • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana