"PROFICCTV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000291215

NIP: 7822410093

REGON: 300692603

"PROFICCTV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291215 NIP: 7822410093 REGON: 300692603
Numer NIP: 7822410093
Numer REGON: 300692603
Numer KRS: 0000291215
Nazwa: "PROFICCTV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - WYKONUJE ON SAMODZIELNIE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ORAZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Strzeszyńska 66/---
Kod pocztowy: 60-479
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.proficctv.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wdrożenie system B2B do automatyzacji procesów biznesowych między spółką ProfiCCTV a jej partnerami biznesowymi. Więcej »(127 445 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 26.81.Z Produkcja technicznych artykułów ściernych
 • 26.82.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 27.10.Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
 • 27.21.Z Produkcja rur żeliwnych
 • 27.22.Z Produkcja rur stalowych
 • 27.3.Z POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI GDZIE INDZIEJ NIE SKASYFIKOWANA; PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z
 • 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
 • 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 29.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
 • 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
 • 32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
 • 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
 • 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
 • 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
 • 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
 • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
 • 51.9.B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA.
 • 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych
 • 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
 • 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
 • 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne
 • 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
 • 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 50649900 Urządzenia elektryczne, telewizja i radio, nie sklasyfikowane
 • 50650400 Sprzęt radiowo-telewizyjny i części zamienne do niego
 • 57319900 Sklepy z artykułami elektronicznymi, radiowymi, oraz telewizyjnymi

Klasyfikacja EKD

 • 51432 Sprzedaż hurtowa artykułów radiowo-telewizyjnych
 • 52452 Sprzedaż detaliczna sprzętu radiowo-telewizyjnego