"PROCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ (Tarnowo Podgórne)

KRS: 0000003725

NIP: 7772516575

REGON: 639803164

"PROCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ KRS: 0000003725 NIP: 7772516575 REGON: 639803164
Numer NIP: 7772516575
Numer REGON: 639803164
Numer KRS: 0000003725
Nazwa: "PROCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Za Motelem 2D/---
Kod pocztowy: 62-080
Miasto: Tarnowo Podgórne
Gmina: Tarnowo Podgórne
Powiat: poznański
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: procan.pl/
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Budowa informatycznego systemu B2B wspomagającego realizację procesów biznesowych pomiędzy spółką Procan a jej partnerami Więcej »(344 520 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 49.20.Z Transport kolejowy towarów
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 51.22.Z Transport kosmiczny
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
 • 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych
 • 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Klasyfikacja SIC

 • 47310101 Pośrednicy, spedycyjni
 • 47310104 Spedytorzy transportu ciężarowego
 • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 602 Pozostały transport lądowy
 • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy