PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000004049

NIP: 5212852041

REGON: 012998450

PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000004049 NIP: 5212852041 REGON: 012998450
Numer NIP: 5212852041
Numer REGON: 012998450
Numer KRS: 0000004049
Nazwa: PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 201 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jankowska 10
Kod pocztowy: 02-129
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.product.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy związane z zamówieniami i logistyką w ramach zarządzania programami lojalnościowymi. Więcej »(324 150 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 222 Poligrafia i działalność usługowa związana z poligrafią
 • 2225 Pozostała działalność usługowa związana z poligrafią
 • 724 Bazy danych
 • 744 Reklama