PRO SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000016794

NIP: 8370000255

REGON: 750005229

PRO SP Z O O KRS: 0000016794 NIP: 8370000255 REGON: 750005229
Numer NIP: 8370000255
Numer REGON: 750005229
Numer KRS: 0000016794
Nazwa: PRO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY (PAR. 14). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁON
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-08-20
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-10-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wolska 46/48
Kod pocztowy: 01-187
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: optimus.waw.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

 • 50450000 Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe
 • 50450103 Drukarki komputerowe
 • 50459904 Komputery i wyposażenie dodatkowe do użytku osobistego i domowego
 • 50649901 Elektroniczne sekretarki, telefoniczne
 • 50650101 Przenośny sprzęt telefoniczny
 • 50650103 Sprzęt telefoniczny
 • 57349901 Komputery osobiste
 • 59610200 Artykuły komputerowe oraz elektroniczne, zamówienia pocztowe

Klasyfikacja EKD

 • 5164 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
 • 524812 Sprzedaż detaliczna komputerów i sprzętu komputerowego
 • 726 Działalność związana z informatyką