PRIMA COMMUNICATIONS SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000002409

NIP: 5252169416

REGON: 016235216

PRIMA COMMUNICATIONS SP Z O O KRS: 0000002409 NIP: 5252169416 REGON: 016235216
Numer NIP: 5252169416
Numer REGON: 016235216
Numer KRS: 0000002409
Nazwa: PRIMA COMMUNICATIONS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWAN
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-04-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-05-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Nowogrodzka 47A
Kod pocztowy: 00-695
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.primacom.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 48990000 Usługi telekomunikacyjne, niesklasyfikowane
  • 89990800 Usługi telekomunikacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 642 Telekomunikacja