PRATT AND WHITNEY KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kalisz)

KRS: 0000009775

NIP: 6181883525

REGON: 250951196

PRATT AND WHITNEY KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009775 NIP: 6181883525 REGON: 250951196
Numer NIP: 6181883525
Numer REGON: 250951196
Numer KRS: 0000009775
Nazwa: PRATT AND WHITNEY KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 141 622 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Elektryczna 4A
Kod pocztowy: 62-800
Miasto: Kalisz
Gmina: Kalisz
Powiat: Kalisz
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.pwk.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Nowoczesna technologia wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (35.30.16-00.00, PKWiU 2004) Więcej »(871 899.07 zł)
Nowoczesna technologia wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (35.30.16-00.00, PKWiU 2004) Więcej »(520 035.56 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 25.73.Z Produkcja narzędzi
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.30.Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z Handel energią elektryczną
 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 86.10.Z Działalność szpitali
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Klasyfikacja SIC

 • 37249905 Elementy mocujące silnika, samolot
 • 37249913 Silniki rakietowe, samolot

Klasyfikacja EKD

 • 3535 Produkcja silników do samolotów oraz części do nich