PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000010738

NIP: 5260200135

REGON: 008338744

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000010738 NIP: 5260200135 REGON: 008338744
Numer NIP: 5260200135
Numer REGON: 008338744
Numer KRS: 0000010738
Nazwa: PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: 1.PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2.DWÓCH ZGODNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 3.DWÓCH ZGODNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH PROKURENTÓW 4.JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z JEDNYM PROKURENTEM WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 308 560
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Białostocka 22/OFICYNA
Kod pocztowy: 03-741
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.pkz-zam.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73490000 Usługi związane z naprawą i konserwacją budynków
  • 73499900 Usługi konserwacji budynków

Klasyfikacja EKD

  • 92522 Ochrona zabytków