"PPRI-INEL" SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000010403

NIP: 7780040940

REGON: 630522699

"PPRI-INEL" SP Z O O KRS: 0000010403 NIP: 7780040940 REGON: 630522699
Numer NIP: 7780040940
Numer REGON: 630522699
Numer KRS: 0000010403
Nazwa: "PPRI-INEL" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ODDZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PEŁNOMOCNICY W PRZYPADKU ICH POWOŁANIA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-04-24
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-05-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dziadoszańska 10
Kod pocztowy: 61-248
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.ppri-inel.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 36480108 Oprawy do oświetlenia miejsc publicznych
  • 50630104 Transformatory elektryczne
  • 50630503 Systemy alarmów przeciwpożarowych

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych