PORTA SICURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Katowice)

KRS: 0000291356

NIP: 6342656592

REGON: 240764935

PORTA SICURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291356 NIP: 6342656592 REGON: 240764935
Numer NIP: 6342656592
Numer REGON: 240764935
Numer KRS: 0000291356
Nazwa: PORTA SICURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU DPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST PREZES ZARZADU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZADU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI USTANOWIONO PROKURENTA TO MOŻE ON REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z INNYM PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ligocka 103
Kod pocztowy: 40-568
Miasto: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.portasicura.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
 • 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 45.44.B Szklenie
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 64.12.A Działalność kurierska
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

Klasyfikacja SIC

 • 58120302 Restauracja wyłącznie na wynos (z wyłączeniem pizzy)