POMORSKA BAZA PALIWOWA SP Z O O (Nowy Dwór Gdański)

KRS: 0000000203

REGON: 170928121

POMORSKA BAZA PALIWOWA SP Z O O KRS: 0000000203 REGON: 170928121
Numer REGON: 170928121
Numer KRS: 0000000203
Nazwa: POMORSKA BAZA PALIWOWA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-02
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-12-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-01-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wolności 22
Kod pocztowy: 82-100
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Gmina: Nowy Dwór Gdański
Powiat: nowodworski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC