POLZUG INTERMODAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000018939

NIP: 5260210820

REGON: 010057044

POLZUG INTERMODAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018939 NIP: 5260210820 REGON: 010057044
Numer NIP: 5260210820
Numer REGON: 010057044
Numer KRS: 0000018939
Nazwa: POLZUG INTERMODAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 2 813 600
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Skorupki 5
Kod pocztowy: 00-546
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.polzug.de
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 49.20.Z Transport kolejowy towarów
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
 • 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Klasyfikacja SIC

 • 40139900 Obsługa techniczna zwrotnic i stacji końcowych (terminali), poza klasyfikacją
 • 47310101 Pośrednicy, spedycyjni
 • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane
 • 73599907 Wynajmowanie kontenerów przewozowych

Klasyfikacja EKD

 • 6321 Pozostała działalność wspierająca dla transportu lądowego