POLSKO-UKRAIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO "OLTRANS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000289148

NIP: 5291743782

REGON: 141150865

POLSKO-UKRAIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO "OLTRANS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289148 NIP: 5291743782 REGON: 141150865
Numer NIP: 5291743782
Numer REGON: 141150865
Numer KRS: 0000289148
Nazwa: POLSKO-UKRAIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO "OLTRANS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA SAMODZIELNIE DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Aleja Jana Pawła Ii 63/2
Kod pocztowy: 01-031
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 12.00.Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
  • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
  • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
  • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  • 64.91.Z Leasing finansowy
  • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Klasyfikacja SIC

  • 42130000 Transport samochodowy z wyjątkiem transportu lokalnego