POLSKIE SKŁADY PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH "GALAPAGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000288649

NIP: 7010083617

REGON: 141070215

POLSKIE SKŁADY PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH "GALAPAGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288649 NIP: 7010083617 REGON: 141070215
Numer NIP: 7010083617
Numer REGON: 141070215
Numer KRS: 0000288649
Nazwa: POLSKIE SKŁADY PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH "GALAPAGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Nowogrodzka 31
Kod pocztowy: 00-511
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.13.Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
 • 28.62.Z Produkcja narzędzi
 • 28.63.Z Produkcja zamków i zawiasów
 • 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
 • 29.12.Z Produkcja pomp i sprężarek
 • 29.13.Z Produkcja kurków i zaworów
 • 29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 29.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 29.23.Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
 • 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • 31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów,
 • 31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów
 • 31.40.Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
 • 31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 • 31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
 • 34.10.A Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych
 • 34.10.B Produkcja samochodów osobowych
 • 34.10.C Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób
 • 34.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
 • 34.10.E Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów specjalnych
 • 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep
 • 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
 • 34.30.B Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów samochodowych
 • 35.41.Z Produkcja motocykli
 • 35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
 • 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
 • 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych
 • 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych
 • 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
 • 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
 • 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
 • 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
 • 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
 • 51.88.Z Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników
 • 65.21.Z Leasing finansowy
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.41.Z Działalność szkół nauki jazdy
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Klasyfikacja SIC