POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SYSTEM SP Z O O (Widełka)

KRS: 0000001582

NIP: 8141535078

REGON: 831208929

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SYSTEM SP Z O O KRS: 0000001582 NIP: 8141535078 REGON: 831208929
Numer NIP: 8141535078
Numer REGON: 831208929
Numer KRS: 0000001582
Nazwa: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SYSTEM SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: WOBEC OSÓB TRZECICH I WŁADZ REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I PODPISUJĄ W JEJ IMIENIU: 1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁĄJĄC WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PR
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-02
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-02-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Widełka 873
Kod pocztowy: 36-145
Miasto: Widełka
Gmina: Kolbuszowa
Powiat: kolbuszowski
Województwo: PODKARPACKIE
Strona www: www.pse-system.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 401 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
  • 4013 Dystrybucja energii elektrycznej