"POLSKA PRASA LOKALNA POMORZE ZACHODNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Goleniów)

KRS: 0000024245

NIP: 8561602479

REGON: 811859157

"POLSKA PRASA LOKALNA POMORZE ZACHODNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000024245 NIP: 8561602479 REGON: 811859157
Numer NIP: 8561602479
Numer REGON: 811859157
Numer KRS: 0000024245
Nazwa: "POLSKA PRASA LOKALNA POMORZE ZACHODNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PRAZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ OBEJMUJĄCEJ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) EURO LUB CZYNNOŚCI PRAWNEJ ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO ŚWIADCZENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY EURO ZARZĄD ZOBOWIĄZANY JEST UZYSKAĆ ZGODĘ RADY NADZORCZEJ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 400 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grunwaldzka 4
Kod pocztowy: 72-100
Miasto: Goleniów
Gmina: Goleniów
Powiat: goleniowski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC