POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI (Wrocław)

KRS: 0000023671

NIP: 8992412967

REGON: 932657508

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI KRS: 0000023671 NIP: 8992412967 REGON: 932657508
Numer NIP: 8992412967
Numer REGON: 932657508
Numer KRS: 0000023671
Nazwa: POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 217 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Deszczowa 58
Kod pocztowy: 53-024
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 14.14.Z Produkcja bielizny
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
 • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Klasyfikacja SIC

 • 79480000 Wyścigi sportowe oraz obsługa torów wyścigowych