POLSKA IZBA DORADZTWA GOSPODARCZEGO INFORMATION & RESEARCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000014140

NIP: 8512594716

REGON: 811861042

POLSKA IZBA DORADZTWA GOSPODARCZEGO INFORMATION & RESEARCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014140 NIP: 8512594716 REGON: 811861042
Numer NIP: 8512594716
Numer REGON: 811861042
Numer KRS: 0000014140
Nazwa: POLSKA IZBA DORADZTWA GOSPODARCZEGO INFORMATION & RESEARCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DYREKTOR - BEZ OGRANICZEŃ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY ZŁOTYCH POLSKICH STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 15000 /PIĘTNASTU TYSIĘCY / DOLARÓW AMERYKAŃSKICH POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST OSOBISTE DZIAŁANIE DYREKTORA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wojska Polskiego 121/1
Kod pocztowy: 70-490
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73890000 Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane