"POLPROJEKT" ZAKŁAD ASEKURACJI, KONWOJOWANIA I OCHRONY MIENIA "ZAKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gliwice)

KRS: 0000019142

NIP: 6310101000

REGON: 270524700

"POLPROJEKT" ZAKŁAD ASEKURACJI, KONWOJOWANIA I OCHRONY MIENIA "ZAKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000019142 NIP: 6310101000 REGON: 270524700
Numer NIP: 6310101000
Numer REGON: 270524700
Numer KRS: 0000019142
Nazwa: "POLPROJEKT" ZAKŁAD ASEKURACJI, KONWOJOWANIA I OCHRONY MIENIA "ZAKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. PRZY WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE- PREZES ZAWSZE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. DWÓCH WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES RAZEM Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 610 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Barlickiego 5
Kod pocztowy: 44-100
Miasto: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street