"POLPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000020147

NIP: 8522082076

REGON: 811129298

"POLPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000020147 NIP: 8522082076 REGON: 811129298
Numer NIP: 8522082076
Numer REGON: 811129298
Numer KRS: 0000020147
Nazwa: "POLPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 5 491 900
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XIII U - 40/02
Data wydania aktu prawnego: 2002-11-19
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2003-05-14
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINIE WYDZIAŁ XIII GOSPODARCZY, SYGN.AKT XIII U - 40/02

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gdańska 40
Kod pocztowy: 70-660
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 25229 Produkcja butelek z tworzyw sztucznych