POLMETAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kędzierzyn-Koźle)

KRS: 0000290009

NIP: 7492026775

REGON: 160154874

POLMETAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290009 NIP: 7492026775 REGON: 160154874
Numer NIP: 7492026775
Numer REGON: 160154874
Numer KRS: 0000290009
Nazwa: POLMETAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jana Pawła II 4
Kod pocztowy: 47-220
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Gmina: Kędzierzyn-Koźle
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
  • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.40.Z Reklama
  • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
  • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
  • 74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
  • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
  • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC