POLISH GRAVEL INDUSTRY SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000019798

NIP: 5241841293

REGON: 012348805

POLISH GRAVEL INDUSTRY SP Z O O KRS: 0000019798 NIP: 5241841293 REGON: 012348805
Numer NIP: 5241841293
Numer REGON: 012348805
Numer KRS: 0000019798
Nazwa: POLISH GRAVEL INDUSTRY SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-03-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-04-14
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kłobucka 8
Kod pocztowy: 02-699
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 14299900 Kamień kruszony i w blokach , nie sklasyfikowany
  • 14790000 Wydobycie minerałów niemetalicznych
  • 32810000 Kamień ciosany i wyroby z kamienia
  • 32819903 Kamień, wydobywanie i przerabianie własnych wyrobów kamieniarskich

Klasyfikacja EKD

  • 141 Wydobywanie kamienia