POLAND FUR PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Przybiernów)

KRS: 0000018833

NIP: 8561658103

REGON: 812060203

POLAND FUR PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018833 NIP: 8561658103 REGON: 812060203
Numer NIP: 8561658103
Numer REGON: 812060203
Numer KRS: 0000018833
Nazwa: POLAND FUR PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 3 400 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 11/---
Kod pocztowy: 72-110
Miasto: Przybiernów
Gmina: Przybiernów
Powiat: goleniowski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
 • 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 51.22.Z Transport kosmiczny
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Klasyfikacja SIC

 • 02719903 Gospodarstwo rolne hodowli norek

Klasyfikacja EKD

 • 01257 Hodowla zwierząt futerkowych, produkcja [surowych] skór futerkowych