POL AGENT AGENCJA CELNA SP Z O O (KRS: 0000002410)

KRS: 0000002410

NIP: 8520506170

REGON: 810114372

POL AGENT AGENCJA CELNA SP Z O O KRS: 0000002410 NIP: 8520506170 REGON: 810114372
Numer NIP: 8520506170
Numer REGON: 810114372
Numer KRS: 0000002410
Nazwa: POL AGENT AGENCJA CELNA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, PROKURA SAMOISTNA ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-05
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-01-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Energetyków 3
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.polagent.szczecin.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 6342 Maklerstwo, pośrednictwo celne, składy celne