POL 002 LASKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000289835

NIP: 5941572582

REGON: 320502120

POL 002 LASKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289835 NIP: 5941572582 REGON: 320502120
Numer NIP: 5941572582
Numer REGON: 320502120
Numer KRS: 0000289835
Nazwa: POL 002 LASKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z DWÓCH DO CZTERECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN BYĆ POWOŁANY NA STANOWISKO DYREKTORA STRATEGICZNEGO LUB DYREKTORA FINANSOWEGO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZAWSZE WSPÓŁDZIAŁANIE JEDYNEGO DYREKTORA FINANSOWEGO ŁĄCZNIE Z JEDNYM DYREKTOREM STRATEGICZNYM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przyokopowa 33/---
Kod pocztowy: 01-208
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
 • 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • 01.46.Z Chów i hodowla świń
 • 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.Z Handel energią elektryczną
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Klasyfikacja SIC