PLASTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kędzierzyn-Koźle)

KRS: 0000009683

NIP: 7490013656

REGON: 530917550

PLASTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009683 NIP: 7490013656 REGON: 530917550
Numer NIP: 7490013656
Numer REGON: 530917550
Numer KRS: 0000009683
Nazwa: PLASTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 600
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szkolna 15A
Kod pocztowy: 47-225
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Gmina: Kędzierzyn-Koźle
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.plastmet.biz.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Klasyfikacja SIC

 • 50820000 Maszyny górnicze i budowlane
 • 50840000 Maszyny i urządzenia przemysłowe
 • 50840505 Części maszyn przemysłowych
 • 50840513 Maszyny i urządzenia do wytopu
 • 50840518 Maszyny i urządzenia spawalnicze

Klasyfikacja EKD

 • 516 Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia