"PIR AGRO PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Pruszcz Gdański)

KRS: 0000290686

NIP: 6040084029

REGON: 220505126

"PIR AGRO PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290686 NIP: 6040084029 REGON: 220505126
Numer NIP: 6040084029
Numer REGON: 220505126
Numer KRS: 0000290686
Nazwa: "PIR AGRO PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wojska Polskiego 3
Kod pocztowy: 83-000
Miasto: Pruszcz Gdański
Gmina: Pruszcz Gdański
Powiat: gdański
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
 • 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • 22.12.Z Wydawanie gazet
 • 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 • 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
 • 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
 • 33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków
 • 36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego
 • 36.50.Z Produkcja gier i zabawek
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 51.22.Z Transport kosmiczny
 • 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek
 • 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
 • 52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
 • 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
 • 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
 • 52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
 • 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
 • 52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 60.21.B Transport pasażerski międzymiastowy
 • 63.30.A Działalność organizatorów turystyki
 • 63.30.B Działalność pośredników turystycznych
 • 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
 • 66.03.Z Ubezpieczenia pozostałe
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
 • 74.81.Z Działalność fotograficzna
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.42.A Nauka języków obcych
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC