PIONEER FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z O. O. (Warszawa)

KRS: 0000025416

NIP: 5210120256

REGON: 012117690

PIONEER FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z O. O. KRS: 0000025416 NIP: 5210120256 REGON: 012117690
Numer NIP: 5210120256
Numer REGON: 012117690
Numer KRS: 0000025416
Nazwa: PIONEER FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z O. O.
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 1970-01-25
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-05-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Marynarska 21
Kod pocztowy: 02-674
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 63710000 Fundusze emerytalne i zdrowotne oraz fundusze opieki społecznej
  • 73890900 Usługi finansowe

Klasyfikacja EKD

  • 6713 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 672 Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszem emerytalno-rentowym