PHARMASWISS SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000288237

NIP: 5242626556

REGON: 141126401

PHARMASWISS SP Z O O KRS: 0000288237 NIP: 5242626556 REGON: 141126401
Numer NIP: 5242626556
Numer REGON: 141126401
Numer KRS: 0000288237
Nazwa: PHARMASWISS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Marynarska 15
Kod pocztowy: 02-674
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.pharmaswiss.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • Badania i analizy techniczne
 • 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
 • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
 • 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
 • 73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
 • 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
 • 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 50470000 Sprzęt medyczny i wyposażenie szpitali