PETRO-OIL DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY SP Z O O (Legnica)

KRS: 0000019546

NIP: 6912084886

REGON: 390724543

PETRO-OIL DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY SP Z O O KRS: 0000019546 NIP: 6912084886 REGON: 390724543
Numer NIP: 6912084886
Numer REGON: 390724543
Numer KRS: 0000019546
Nazwa: PETRO-OIL DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZLONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-02
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-02-13
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-02-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Nowodworska 35
Kod pocztowy: 59-220
Miasto: Legnica
Gmina: Legnica
Powiat: Legnica
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.petro-oil-dcs.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5052 Sprzedaż detaliczna olejów, płynów i środków do pojazdów mechanicznych
  • 50521 Sprzedaż detaliczna olejów i smarów do pojazdów mechanicznych