PEKAES MULTI SERVICE SP Z O O (Słubice)

KRS: 0000014294

NIP: 5270000863

REGON: 011085918

PEKAES MULTI SERVICE SP Z O O KRS: 0000014294 NIP: 5270000863 REGON: 011085918
Numer NIP: 5270000863
Numer REGON: 011085918
Numer KRS: 0000014294
Nazwa: PEKAES MULTI SERVICE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: 1.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNA I JEDNOOSOBOWA. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z P
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-06-15
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-06-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Transportowa 8
Kod pocztowy: 69-100
Miasto: Słubice
Gmina: Słubice
Powiat: słubicki
Województwo: LUBUSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 47310104 Spedytorzy transportu ciężarowego
  • 47890000 Usługi transportowe, niesklasyfikowane
  • 60999906 Wymiana obcej waluty
  • 64110301 Agenci ubezpieczeniowi, pozostali

Klasyfikacja EKD

  • 602 Pozostały transport lądowy