PAKKA SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000020395

NIP: 8942438485

REGON: 931887519

PAKKA SP Z O O KRS: 0000020395 NIP: 8942438485 REGON: 931887519
Numer NIP: 8942438485
Numer REGON: 931887519
Numer KRS: 0000020395
Nazwa: PAKKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-02-10
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-03-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII U 269/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-10-05
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2004-11-26
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH SYGN. AKT VIII U 269/01 O STWIERDZENIU UKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO (ART. 217 PR. UPADŁ.)

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Traktatowa 1
Kod pocztowy: 54-425
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 503 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych