PAK TRADING - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Plewiska)

KRS: 0000003594

NIP: 7781336192

REGON: 631201684

PAK TRADING - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000003594 NIP: 7781336192 REGON: 631201684
Numer NIP: 7781336192
Numer REGON: 631201684
Numer KRS: 0000003594
Nazwa: PAK TRADING - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 143 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grunwaldzka 544
Kod pocztowy: 62-064
Miasto: Plewiska
Gmina: Komorniki
Powiat: poznański
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.paktrading.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 5119 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  • 5212 Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach