PACKAGING MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bytom)

KRS: 0000290432

PACKAGING MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290432
Numer KRS: 0000290432
Nazwa: PACKAGING MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mochnackiego 34
Kod pocztowy: 41-907
Miasto: Bytom
Gmina: Bytom
Powiat: Bytom
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 21.12.Z Produkcja papieru i tektury
 • 21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
 • 25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
 • 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane