P@XMEBEL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Brzeg)

KRS: 0000289490

NIP: 7471823489

REGON: 160153633

P@XMEBEL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000289490 NIP: 7471823489 REGON: 160153633
Numer NIP: 7471823489
Numer REGON: 160153633
Numer KRS: 0000289490
Nazwa: P@XMEBEL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH UMÓW I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI JEDNORAZOWA CZYNNOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000,-ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W KSH - TO JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kopernika 1
Kod pocztowy: 49-300
Miasto: Brzeg
Gmina: Brzeg
Powiat: brzeski
Województwo: OPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 36.11.Z Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
 • 36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała
 • 36.13.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 36.14.A Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli
 • 36.15.Z Produkcja materaców
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 74.40.Z Reklama

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 361 Produkcja mebli