P P U H TA BA KA SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000014176

NIP: 5271019238

REGON: 010932380

P P U H TA BA KA SP Z O O KRS: 0000014176 NIP: 5271019238 REGON: 010932380
Numer NIP: 5271019238
Numer REGON: 010932380
Numer KRS: 0000014176
Nazwa: P P U H TA BA KA SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-02-15
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-03-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII-GU-239/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-11-13
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-12-19
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO OBEJMUJĄCEGO LIKWIDACJĘ MAJĄTKU - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. IX GUP 6/07
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Odlewnicza 7
Kod pocztowy: 03-231
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 47890000 Usługi transportowe, niesklasyfikowane
  • 73530000 Wypożyczanie ciężkiego sprzętu budowlanego
  • 87119900 Usługi inżynierskie