OSTRZESZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "GEOTIS" SP Z O O (Ostrzeszów)

KRS: 0000015034

REGON: 250507685

OSTRZESZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "GEOTIS" SP Z O O KRS: 0000015034 REGON: 250507685
Numer REGON: 250507685
Numer KRS: 0000015034
Nazwa: OSTRZESZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "GEOTIS" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: LIKWIDATOR
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2001-12-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-01-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica:
Kod pocztowy: 63-500
Miasto: Ostrzeszów
Gmina: Ostrzeszów
Powiat: ostrzeszowski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street