"OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY POSEJDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kołobrzeg)

KRS: 0000021824

NIP: 6711641340

REGON: 331269728

"OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY POSEJDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000021824 NIP: 6711641340 REGON: 331269728
Numer NIP: 6711641340
Numer REGON: 331269728
Numer KRS: 0000021824
Nazwa: "OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY POSEJDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: -PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 8 857 071
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Spacerowa 38
Kod pocztowy: 78-100
Miasto: Kołobrzeg
Gmina: Kołobrzeg
Powiat: kołobrzeski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.posejdon.new.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 63219905 Depozytorzy reasekuracyjni, niebezpieczne wypadki oraz zdrowie

Klasyfikacja EKD

  • 851 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego