OŚRODEK PRZEMYSŁOWO-BADAWCZY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH "KOLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Poznań)

KRS: 0000001750

NIP: 7830007012

REGON: 001310955

OŚRODEK PRZEMYSŁOWO-BADAWCZY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH "KOLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000001750 NIP: 7830007012 REGON: 001310955
Numer NIP: 7830007012
Numer REGON: 001310955
Numer KRS: 0000001750
Nazwa: OŚRODEK PRZEMYSŁOWO-BADAWCZY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH "KOLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sanocka 1I
Kod pocztowy: 61-315
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.kolpol.com.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 11.02.Z Produkcja win gronowych
 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z Malowanie i szklenie
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
 • 15319900 Przedsiebiorstwa budowlane, nie sklasyfikowane
 • 15410000 Budownictwo przemysłowe
 • 87120000 Usługi architektoniczne

Klasyfikacja EKD

 • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
 • 454 Budowlane prace wykończeniowe
 • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne
 • 7424 Usługi inżynieryjne i techniczne, projektowanie technologiczne