OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY APARATURY I URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH "BIOWOGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000014185

NIP: 7811002605

REGON: 630255360

OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY APARATURY I URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH "BIOWOGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014185 NIP: 7811002605 REGON: 630255360
Numer NIP: 7811002605
Numer REGON: 630255360
Numer KRS: 0000014185
Nazwa: OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY APARATURY I URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH "BIOWOGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XV GU 89/03
Data wydania aktu prawnego: 2004-06-22
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2006-01-25
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE POSTĘPOWANIA, POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU WYDZIAŁ XV GOSPODARCZY SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN. AKT XV GUP 38/04

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Fabryczna 29/25
Kod pocztowy: 61-512
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street