"ORI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIPIANACH (Lipiany)

KRS: 0000005948

NIP: 8531423424

REGON: 812352408

"ORI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIPIANACH KRS: 0000005948 NIP: 8531423424 REGON: 812352408
Numer NIP: 8531423424
Numer REGON: 812352408
Numer KRS: 0000005948
Nazwa: "ORI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIPIANACH
Sposób reprezentacji podmiotu: - ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO - LUB WIELOOSOBOWY (DO TRZECH OSÓB) - JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY TO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Armii Krajowej 49
Kod pocztowy: 74-240
Miasto: Lipiany
Gmina: Lipiany
Powiat: pyrzycki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.ori.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC