"OGRÓD-GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (Janikowo)

KRS: 0000008054

NIP: 6220006982

REGON: 250075518

"OGRÓD-GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ KRS: 0000008054 NIP: 6220006982 REGON: 250075518
Numer NIP: 6220006982
Numer REGON: 250075518
Numer KRS: 0000008054
Nazwa: "OGRÓD-GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB PROKURENT ŁACZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, - PROKURA ŁĄCZNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 204 100
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: - -/-
Kod pocztowy: 88-160
Miasto: Janikowo
Gmina: Janikowo
Powiat: inowrocławski
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 01121 Uprawa warzyw
  • 14 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo