NOX PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000291003

NIP: 8992619332

REGON: 020594350

NOX PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291003 NIP: 8992619332 REGON: 020594350
Numer NIP: 8992619332
Numer REGON: 020594350
Numer KRS: 0000291003
Nazwa: NOX PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PROKURENCI SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, A POWYŻEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ TAKŻE PROKURENCI, KTÓRYCH POWOŁANIE NASTĘPUJE W TRYBIE PRZEWIDZIANYM DLA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Buforowa 2
Kod pocztowy: 52-131
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 62219900 Brokerzy oraz dealerzy kontraktów na towary, pozostali