"NORVINDU" SP Z O O (Mrągowo)

KRS: 0000288390

NIP: 7422160770

REGON: 280242855

"NORVINDU" SP Z O O KRS: 0000288390 NIP: 7422160770 REGON: 280242855
Numer NIP: 7422160770
Numer REGON: 280242855
Numer KRS: 0000288390
Nazwa: "NORVINDU" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2012-09-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2012-10-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kopernika 2 A
Kod pocztowy: 11-700
Miasto: Mrągowo
Gmina: Mrągowo
Powiat: mrągowski
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
  • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
  • 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  • 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
  • 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
  • 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
  • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
  • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana