"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOŚCICINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gościcino)

KRS: 0000019512

NIP: 5881962893

REGON: 192078616

"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOŚCICINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000019512 NIP: 5881962893 REGON: 192078616
Numer NIP: 5881962893
Numer REGON: 192078616
Numer KRS: 0000019512
Nazwa: "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOŚCICINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST ZARZĄD. ZGODNIE Z PARAGRAFEM 15 UMOWY SPÓŁKI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wejherowska 26
Kod pocztowy: 84-241
Miasto: Gościcino
Gmina: Wejherowo
Powiat: wejherowski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
  • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
  • 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
  • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  • 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
  • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC