NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYJAZNA PORADNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Moszczenica)

KRS: 0000291081

NIP: 7712780400

REGON: 100479749

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYJAZNA PORADNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291081 NIP: 7712780400 REGON: 100479749
Numer NIP: 7712780400
Numer REGON: 100479749
Numer KRS: 0000291081
Nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYJAZNA PORADNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PEŁNYM ZAKRESIE ORAZ PROKURENT ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 109 ZE ZNACZKIEM 1 KODEKSU CYWILNEGO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 7 A/---
Kod pocztowy: 97-310
Miasto: Moszczenica
Gmina: Moszczenica
Powiat: piotrkowski
Województwo: ŁÓDZKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 85.12.Z Praktyka lekarska
  • 85.13.Z Praktyka stomatologiczna
  • 85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna
  • 85.14.B Działalność ambulansów wypadkowych
  • 85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych
  • 85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
  • 85.14.E Działalność paramedyczna
  • 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

Klasyfikacja SIC

  • 80110000 Ośrodki medyczne, kliniki i gabinety lekarskie